TIL

AULA VIRTUAL DO IES FÉLIX MURIEL

FONTES:
 1. Chomsky e a Competencia Plurilingüe (1957).pdf
 2.  Cummins e a Competencia subxacente común. 1980. pdf 
  1. Hipótese da interdependencia na aprendizaxe de idiomas (Jim Cummins)
  2. Teoría do dobre iceberg Cummins.jpg (Fonte)
  3. Competencia subxacente común  dobre iceberg.pdf (Fonte)
  4. Sinais de tráfico: stop ruso.jpg  stop árabe.jpg
  5. As linguas da PI 1ºESO.pdf
  6. Texto en éuscaro.pdf
 3. O TIL na Lexislación previa á LOMCE.pdf
  1.   O TIL na LOE.pdf
 4.  Vicent_Pascual_2008 TIL (reducido).pdf
  1. Vicent_Pascual_Proxecto Lingüístico de Centro .ppt
 5. O TIL na LOMCE.pdf
  1. Teresa Ruíz. País Vasco.ppt
  2. Ana Basterra. País Vasco (2017)
 6. O TIL, UNHA APOSTA POLO PLURILINGÜISMO INCLUSIVO (CENDLG)
  1. Cataluña supera a media española, europea e da OCDE no informe PISA - 2015
  2. Os alumnos cataláns obteñen unha media lixeiramente superior á española na proba de Lingua Castelá en Selectividade
 7. TIL, Para que? (Marta Valderrama Botana. CAFI, 2015).pdf
O TIL NO FÉLIX MURIEL:
 1. TIL. IES Félix Muriel (15-17).pptx
  1. TERMINOLOXÍA.pdf
  2. METODOLOXÍA.pdf 
   1. Arredor das lecturas.pdf
  3. CONTIDOS (1ºESO).pdf
   1. Mínimos TIL- 1º-2ºESO.pdf
   2. Aval. Ini. TIL 1ºESO (18-19).pdf
   3. Aval. Ini. TIL 2ºESO (18-19).pdf
 2. Caderno TIL (n-p) 1ºESO.pdf
 3. Anexos para as programacións didácticas dos Departamentos Lingüísticos:
  1. Anexo TIL Dptos. (1ºESO).pdf
  2. Anexo TIL Dptos. (2ºESO).pdf
  3. Anexo TIL Dptos. (3º-4º ESO e 1º-2º BACH).pdf
 4. CADERNO TIL COMUNICACIÓN.pdf
PROXECTOS INTERDISCIPLINARES:
 1. PROXECTO RIANXO
  1. ROTEIRO RIANXO 2016.pdf
  2. Caderno Roteiro Rianxo (para invitad@s)).pdf 
 2. ALIMENTACIÓN DIVER-SA
  1. ALIMENTACIÓN DIVER-SA (2017).pdf 
 3. UN MUNDO DE ENTROIDOS
  1. UN MUNDO DE ENTROIDOS (2018).pdf 
 4. AS LINGUAS DA CONTORNA
  1. Traballo Investigación LGL-LCL (As linguas da contorna).pdf
SAÍDAS DIDÁCTICAS:
 1. SAÍDA AO PORTO
  1. Caderno Viaxe O Porto (Proxecto 1ºESO).pdf