TIL

AULA VIRTUAL DO IES FÉLIX MURIEL

FONTES:

 1. Chomsky e a Competencia Plurilingüe (1957).pdf
 2.  Cummins e a Competencia subxacente común. 1980. pdf 
  1. Hipótese da interdependencia na aprendizaxe de idiomas (Jim Cummins)
  2. Teoría do dobre iceberg Cummins.jpg (Fonte)
  3. Competencia subxacente común  dobre iceberg.pdf (Fonte)
  4. Sinais de tráfico: stop ruso.jpg  stop árabe.jpg
  5. As linguas da PI 1ºESO.pdf
  6. Texto en éuscaro.pdf
 3. O TIL na Lexislación previa á LOMCE.pdf
  1.   O TIL na LOE.pdf
 4.  Vicent_Pascual_2008 TIL (reducido).pdf
  1. Vicent_Pascual_Proxecto Lingüístico de Centro .ppt
 5. O TIL na LOMCE.pdf
  1. Teresa Ruíz. País Vasco.ppt
  2. Ana Basterra. País Vasco (2017)
 6. O TIL, UNHA APOSTA POLO PLURILINGÜISMO INCLUSIVO (CENDLG)
  1. Cataluña supera a media española, europea e da OCDE no informe PISA - 2015
  2. Os alumnos cataláns obteñen unha media lixeiramente superior á española na proba de Lingua Castelá en Selectividade
 7. TIL, Para que? (Marta Valderrama Botana. CAFI, 2015).pdf

O TIL NO FÉLIX MURIEL: TIL. IES Félix Muriel (15-17).pptx

 

CADERNOS:

ACORDOS:

INDICACIÓNS:

ANEXOS PROGRAMACIÓNS:

AVALIACIÓN:

RÚBRICAS:

PROXECTOS INTERDISCIPLINARES:

 1. PROXECTO RIANXO
 2. ALIMENTACIÓN DIVER-SA
 3. UN MUNDO DE ENTROIDOS
 4. AS LINGUAS DA CONTORNA
SAÍDAS DIDÁCTICAS:
 1. SAÍDA AO PORTO
 2. SAÍDA AO COUREL