O GALEGO E AS LEIS

Decreto Plurilingüismo from Marlou
.......................................................................................................................
REAL ACADEMIA GALEGA
LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA