Os comedores de patacas

Creacións a partir da lectura de Os comedores de patacas, de Manuel Rivas