MÚSICA PARA CASTELAO

  • GOLDEN PIANO TRÍO. O AFOGADO

2. DULCE PONTES E CARLOS NÚÑEZ. Lela

3. MARÍA DO CEO, Castelao vive en Pontevedra

4. MIRO CASABELLA. Olla meu irmao

5. SUSO VAAMONDE, Compañeiro Daniel

6. JUAN PARDO. Irmán Daniel