Lexicoloxía

1. VOCABULARIO DO CORPO

Autoría: EMILIO OTERO

2. PALABRAS GALEGAS PARA A CHUVIA

Fonte: CRTVG

3. AS RELACIÓNS DE PARENTESCO

Autoria: MODARÍAS DO VENTO