Os xéneros literarios

      

1. Os xéneros literarios

Autoría:  LAURA RODRÍGUEZ TATO

2. A narración

Autoría: RAMÓN ROCAMONDE

3. A descrición

Autoría: RAMÓN ROCAMONDE

4. O cómic

Autoría: Fran Macías, Felo Couto e Xosé Antón Vicente

5. Letras de cancións galegas

Autoría: Anxo González