LINGUA E SOCIEDADE

POR QUE DEFENDER A DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA E NON UNHA LINGUA UNVERSAL?